Deb To IPA Online

Deb to IPA là một công cụ giúp bạn chuyển đổi file deb thành file ipa để bạn có thể cài đặt lên thiết bị chưa jailbreak.

Tính năng:

- Chuyển đổi file .deb thành file .ipa.

Chú ý:

- Chỉ hỗ trợ file deb có chứa .app

- File iPA sau khi chuyển đổi sẽ tồn tại 15 phút vì dung lượng có hạn.

*Lưu ý: dung lượng file iPA tối đa có thể upload là 2048M.

Tham gia nhóm telegram: https://t.me/+1qK9KUZlfGs3ZDg1

Upload file .deb